Jämför barnförsäkringar för ett tryggt val

 

En barnförsäkring är det första steget mot en trygg framtid för både dig och ditt barn om det oväntade skulle inträffa.

Här på Barnförsäkringsguiden kan du enkelt jämföra olika barnförsäkringars villkor och priser.

Det är vanligare att barn får bestående skador av sjukdomar än av olycksfall och det är därför viktigt att en barnförsäkring täcker båda delar. Det är även viktigt att tänka på att barnförsäkringar aldrig täcker något som hänt innan försäkringarna tecknats och det är därför viktigt att du inte väntar för länge med att teckna en barnförsäkring.

Bästa barnförsäkringen 2021

I våra tester har Moderna Large utsetts till den bästa barnförsäkringen för 2021. Nedan kan du se de totala betygen för den topptestade barnförsäkringen på viktiga de viktigaste delarna; medicinsk- och ekonomisk invaliditet, diagnosersättning, vårdersättning, ersättning vid sjukhusvistelse och ersättning till äldre barn vid sjukskrivning.

Om du i stället vill se bäst i test listan för alla barnförsäkringar, klicka här.

Moderna barnförsäkring

4.5

Fördelar

Topptestad av samtliga barnförsäkringar
Genomgående bra skydd
Gäller ända till ditt barn är 30 år

Årspremie2 020 - 3 020 kr/år
Medicinsk invaliditet 4.6/5
Ekonomisk invaliditet 4.3/5
Diagnosersättning 4.2/5
Vårdersättning 4.3/5
Ersättning vid
Sjukhusvistelse
4.9/5
Ersättning till äldre barn
vid sjukskrivning
3.8/5

Teckna nu och få 500 kr i rabatt på första årets premie.

Jämför barnförsäkringar

I listan nedan kan du enkelt jämföra alla de största barnförsäkringarna. Alla försäkringarnas viktigaste områden är betygsatta mellan 1-5 där 1 är lägst och 5 är högsta betyget.

FörsäkringsbolagOmdömePrisTill försäkringenMedicinsk
invaliditet
Ekonomisk
invaliditet
Engångsbelopp vid
allvarlig diagnos
VårdersättningErsättning vid
sjukhusvistelse
Ersättning till äldre barn
vid sjukskrivning
Moderna försäkringar
4.5/5
Läs recension
2 020 - 3 020 kr/årTill försäkringen4.64.34.24.14.93.8
länsförsäkringar barnförsäkringar
4.1/5
Läs recension
1 500 - 2 370 kr/årTill försäkringen4.53.93.744.43.8
Trygg hansa barnförsäkring
4/5
Läs recension
1 770 - 3 120 kr/årTill försäkringen4.43.43.53.94.93.7
Folksam barnförsäkring
4/5
Läs recension
1 920 - 2 990 kr/årTill försäkringen4.23.34.24.34.44.5
Ica barnförsäkring
3.9/5
Läs recension
1 730 - 3 250 kr/årTill försäkringen3.83.83.64.13.63.5
IF barnförsäkring
3.8/5
Läs recension
1 920 - 2 990 kr/årTill försäkringen4.43.03.93.84.73.4
Gjensidige-Vardia barnförsäkring ny
3.6/5
Läs recension
1 960 - 2 840 kr/årTill försäkringen4.13.93.74.04.03.4
Dina barnförsäkring
3.5/5
Läs recension
1 440 - 2 600 kr/årTill försäkringen3.93.23.64.03.73.6
Swedbank barnförsäkring
2.7/5
Läs recension
1 550 - 2 940 kr/årTill försäkringen3.12.53.03.232.8
Euro accident barnförsäkring
2.5/5
Läs recension
1 030 - 2 580 kr/årTill försäkringen1.71.5-1.31.9-
Bliwa barnförsäkring
2.3/5
Läs recension
980 - 2 240 kr/årTill försäkringen1.81.92.02.22.6-

När du jämför barnförsäkringar finns det många viktiga saker att titta på. I tabellen ovan är de viktigaste punkterna inkluderade och varje försäkringsbolag har fått ett poäng mellan 0-5 där 0 är lägst och 5 är högsta möjliga poäng. De två viktigaste punkterna för en barnförsäkring att täcka är medicinisk- och ekonomisk invaliditet. Vad de olika begreppen innefattar förklaras i detalj nedan. 

En annan viktig sak som inte tas upp i tabellen men som går att läsa om i de olika recensionerna är vilka sjukdomar försäkringarna täcker. Trots att sjukdomarna inte är listade i tabellen så har de influerat försäkringens totala betyg.

Vad ska en barnförsäkring täcka?

Vid teckning av en barnförsäkring finns det vissa saker som är viktigare än andra att titta på. De viktigaste sakerna för en barnförsäkring att täcka är:

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet är en bestående nedsättning av den försäkrades psykiska eller fysiska funktionsförmåga orsakat av olycksfallsskada eller sjukdom.

Invaliditetsgraden räknas i procent av den försäkrades funktionsförmåga efter skada eller sjukdom. De olika försäkringbolagens tabeller med ersättningsnivåer för medicinsk invaliditet skiljer sig ofta ganska kraftigt förutom att maxersättning är 300 % av försäkringsbeloppet hos samtliga.

Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp som ökar med graden av invaliditet. Vid 50 % invaliditet är ersättningen exempelvis 120 % av försäkringsbeloppet med ICAs barnförsäkring och vid 100% invaliditet är ersättningen 300 % av försäkringsbeloppet.

Se exempel på hur ersättning beräknas för medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditetsgradErsättning av försäkringsbeloppet
0-19%0-19%
20%30%
30%60%
40%100%
50%120%
55%145%
60%170%
65%195%
70%210%
75%225%
80%240%
85%255%
90%270%
95%295%
100%300%
p

Exempel taget från ICAs barnförsäkring

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet kallas även förlorad arbetsförmåga. Ekonomisk invaliditet är en bestående nedsättning av den försäkrades framtida arbetsförmåga med minst 50 % efter olycksfallsskada som samtidigt medfört medicinsk invaliditet.

Även denna ersättning betalas ut med engångsbelopp som ökar med invaliditetsgraden. Vid 100 % ekonomisk invaliditet är ersättningen 200 % av försäkringsbeloppet. Nedsättningen av arbetsförmåga bedöms i förhållande till arbetsförmåga innan sjukdom eller inträffad skada.

Först efter alla möjligheter till arbetsträning och rehabilitering har utretts betalas ersättning för ekonomisk invaliditet ut. Se ersättningstabell nedan.

Se exempel på hur ersättning beräknas för ekonomisk invalidet

ArbetsoförmågaEkonomisk invaliditetErsättning av försäkringsbeloppet
100% arbetsoförmåga100%200%
75% arbetsoförmåga75%150%
50% arbetsoförmåga50%100%
p

Exempel taget från ICAs barnförsäkring

Ersättning vid allvarlig diagnos

Om ditt barn skulle bli diagnoserat med en allvarlig sjukdom som till exempel cancer, brännskador eller andra livsförändrande åkommor betalas en engångssumma ut som kallas diagnosersättning.

Beloppet kan variera från procentuell ersättning av försäkringsbelopp till fast summa beroende på vilken försäkring du väljer. Kolla alltid i villkoren vilka diagnoser som täcks innan du tecknar.

Vårdersättning

Om det försäkrade barnet skulle bli sjukt eller få funktionshinder kan föräldrar få bidrag av Försäkringskassan för vård av allvarligt sjukt barn. Om ni skulle beviljas detta vårdbidrag betalar även försäkringsbolag ut vårdersättning som kompletterar detta bidrag.

Ersättningen beräknas i förhållande till bidraget eller den nedsatta arbetsförmågan och betalas ut månadsvis – kompensationen bör vara runt 9000 kr/mån.

Sjukhusvistelse

En bra barnförsäkring ger ersättning för både akut sjukhusvistelse och “vanlig” sjukhusvistelse, det vill säga sjukhusvistelse vid mindre akut olycksfall eller sjukdom som till exempel ett brutet finger.

Ersättning för akut sjukhusvistelse betalas oftast ut i engångsbelopp och blir barnet inskrivet på sjukhus över minst en natt betalas ersättning ut dagligen och summan bör vara cirka 600 kronor/dag och betalas i 365 dagar.

Andra saker som ska täckas i en barnförsäkring

Vård i hemmet efter sjukhusvistelse

Precis som att barnet ersätts under sjukhusvistelse kan det behövas ersättning efter det kommit hem.

I de fall barnet behöver vård i hemmet betalar bra barnförsäkringar ut ersättning dagligen. Denna ersättning betalas inte ut om Försäkringskassan betalar vårdbidrag.

Kristerapi

Om något svårhanterligt skulle inträffa barnet som till exempel en närståendes bortgång, våldtäkt eller överfall täcker en bra barnförsäkring terapikostnader, upp till en viss mängd tillfällen.

En bra sak att jämföra mellan de olika försäkringsbolagen utöver mängden behandlingstillfällen är vilka som även betalar resan till och från behandlingstillfället.

Ärrersättning

Om ärr eller andra andra utseéndeförändrande skador uppkommer till följd av olycksfall eller sjukdom kan ett engångsbelopp betalas ut.

Ersättningen bestäms i enlighet med Trafikskadenämndens tabell. Var ärret sitter och dess storlek är båda faktorer som påverkar ersättningen.

Rehabilitering och kostnader för hjälpmedel

En barnförsäkring ska även täcka kostnader för rehabilitering och praktiska hjälpmedel som barnet behöver efter sjukdom eller olycka.

Exempel på saker som meriterar ersättning är sjukgymnastik, hjälpmedel för rehabilitering och handikappanpassning av bostad.

Livsförsäkring

Om barnet skulle avlida betalas en engångssumma ut till dödsbo för att täcka exempelvis begravningskostnader.

Kostnader för vård, resor och läkemedel m.m. vid olycksfall

Om barnet skulle råka ut för en olycksfallsskada ska en försäkring täcka kostnader för medicin, läkarvård, hjälpmedel och tandvård som uppstått av skadan. Även förstörda kläder, glasögon och andra personliga ägodelar kan täckas av försäkringen.

De flesta försäkringsbolag betalar ut ersättning för kostnader som uppstått inom fem år från olyckan.

Kostnadsfri försäkring vid förälders dödsfall

Om någon av barnets försörjare dör blir barnförsäkringen kostnadsfri tills det att barnet fyllt 18. Det räcker med att en av barnets försörjare går bort för att denna förmån ska börja gälla.

Vad täcks inte i en barnförsäkring?

Likt alla försäkringar finns det undantag för vad en barnförsäkring ger ersättning för och dessa punkter skiljer sig för varje försäkringsbolag.

I listan nedan kan du läsa om några saker som ofta inte täcks.

Skada eller sjukdom som fanns innan försäkringen tecknades

En vanlig orsak till att en barnförsäkring inte gäller är att symptom för en skada, sjukdom eller ett funktionshinder visat sig innan försäkringen tecknats.

Problem som uppstår av skador eller sjukdomar vars symptom fanns innan försäkringen tecknades täcks inte heller. Detta gäller även ärr eller andra kosmetiska defekter.

Självförvållad skada

Följande begränsningar gäller för inte om det försäkrade barnet är under 16 år eller var allvarligt psykiskt störd vid tidpunkten för försäkringsfallet.

  • Självförvållade skador där den försäkrade avsiktligen framkallat ett försäkringsfall för att få ersättning.
  • Om en skada inträffar eller förvärras av grov vårdslöshet genom till exempel påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel som inte använts i medicinskt syfte kan ersättning minskas eller nekas helt.
  • Skador som uppstår vid utförande eller medhjälpande av olaglig handling som kan leda till fängelsestraff enligt svensk lag.

Undantagna sjukdomar

Alla barnförsäkringar gör undantag för vissa sjukdomar, med undantag innebär att försäkringen inte ger ersättning om det försäkrade barnet skulle drabbas av dessa. Vilka sjukdomar som undantas skiljer sig mellan de olika försäkringarna men de vanligaste är;

Samtliga barnförsäkringar har begränsningar för medfödda sjukdomar men många försäkringsförmedlare, däribland; Länsförsäkringar, LRF Försäkring, Salus Ansvar, Skandia och Trygg Hansa erbjuder tilläggsförsäkringar för dessa.

Varför behövs en barnförsäkring?

Precis som med alla typer av försäkringar så är en barnförsäkring väldigt bra, om inte helt avgörande att ha om olyckan skulle vara framme. Listan med varför en barnförsäkring behövs kan göras lång men nedan finns tre punkter om varför det anses vara en av de viktigaste försäkringarna att ha och varför nästan alla tecknar en.

Ekonomisk trygghet i framtiden

Skulle ditt barn få en bestående skada eller sjukdom som resulterar i förlorad arbetsförmåga får det ekonomiskt stöd.

Snabb ekonomisk hjälp

Vid allvarliga sjukdomar får du som snabbt ekonomiskt stöd för extra trygghet.

Vårdersättning

Daglig vårdersättning om du behöver ta tid från jobbet och ta hand om ditt barn vid allvarlig sjukdom eller skada.

Bra att veta om barnförsäkringar

Nedan har vi listat flera bra råd om barnförsäkringar baserat på vanliga frågor vi får in av våra besökare.

Hur fungerar försäkringsbelopp för barnförsäkringar?

Försäkringsbeloppet är ett belopp du måste välja när du tecknar en barnförsäkring. Försäkringsbeloppet är det belopp som styr hur mycket som betalas ut vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet samt engångsbelopp vid allvarlig diagnos. Vid dessa åkommor betalas ett procentuellt belopp av försäkringsbeloppet ut. Ju högre försäkringsbelopp du valt, desto högre blir ersättningen, men även årspremien.

De flesta barnförsäkringar har mellan 2-4 försäkringsbelopp att välja mellan och de varierar oftast mellan cirka 800 000 – 2 000 000 kr. Vi rekommenderar att du väljer en årspremie mellan 1 200 000 – 1 500 000 kr för ett bra skydd och tillräcklig ekonomisk trygghet vid olycka samtidigt som årspremien inte blir för hög.

Hur stor del av försäkringsbeloppet som betalas ut vid de nämnda sjukdomarna och skadorna skiler sig mellan de olika försäkringsbolagen och varierar baserat på hur allvarlig skadan är samt den kvarstående funktionsnedsättningen.

Teckna barnförsäkringen tidigt

En barnförsäkring bör tecknas så snabbt som möjligt – ju längre du väntar, desto större blir risken att ditt barn råkar ut för antingen ett olycksfall eller en sjukdom. Om ditt barn inte är försäkrat kan även medicinska kostnader bli högre.

Det är rekommenderat att försäkra ditt barn så fort det tas hem från BB.

Så här tecknar du en barnförsäkring

Att teckna en barnförsäkring är en snabb och enkel process hos de flesta försäkringsbolag och görs numera enkelt online.

Det du behöver ta ställning till innan du tecknar en barnförsäkring är:

  • Först och främst vilket försäkringsbolag du ska välja. I våra tester utsågs Folksams barnförsäkring till den bästa men för att du enkelt ska kunna jämföra på egen hand har vi jämfört samtliga barnförsäkringar med varandra.
  • Du behöver även välja ett försäkringsbelopp. Detta beloppet påverkar hur mycket ersättning som betalas ut när försäkringen behöver nyttjas. Den styr även hur mycket försäkringen kostar varje månad/år. När du bestämmer detta är det viktigt att tänka på att de flesta försäkringsbolag ger barn under 1 år 50 % i rabatt första året vilket inte alltid framgår tydligt när du kalkylerar på deras hemsidor. Det försäkringsbelopp som rekommenderas av de allra flesta är 1 300 000 – 1 500 000 kr.
  • Slutligen behöver du informera försäkringsbolaget om barnets hälsa. Du behöver även skriva på en fullmakt som ger försäkringsbolaget rätt att inhämta upplysningar från både doktorer och vårdinrättningar. Efter att försäkringsbolaget sett över alla dokument gör de en riskbedömning och ger därefter besked om försäkring beviljas eller inte. Om det visar sig att falska uppgifter getts till försäkringsbolaget som senare kommer fram finns risken att försäkringsbolaget inte ger någon ersättning och att försäkringen sägs upp. För att ditt barn inte ska hinna åkomma några sjukdomar eller skador uppmanar vi återigen er att teckna en barnförsäkring tidigt.

Så här byter du barnförsäkring

Att byta barnförsäkring är inte mycket svårare än att teckna en – förutsatt att ditt barn inte varit sjukt eller skadat sig under tiden de varit försäkrade.

Att teckna en ny barnförsäkring efter att barnet blivit sjukt eller skadat är ofta svårt och riskfyllt eftersom den nya försäkringen då inte kommer täcka dessa sjukdomar eller skador. I vissa fall kan försäkringen till och med nekas i dessa situationer. Därför är det viktigt att du får försäkringen beviljad hos det nya försäkringsbolaget innan du säger upp din existerande.

Om ditt barn är friskt och helt är det betydligt enklare att byta försäkring. Det du behöver ha i åtanke då är att det ofta är karenstid på många barnförsäkringar och ytterligare undantag för sjukdomar.

Det enklaste är att ringa både ditt existerande och nya försäkringsbolag och prata om situationen innan du tar ett slutgiltigt beslut.

Räcker inte kommunens försäkring?

Den kommunala barnförsäkringen försäkrar bara barn under skoltid.

En vanlig fråga är om inte kommunens barnförsäkring räcker som skydd för barn och svaret är nej. Kommunens försäkring täcker bara olycksfall vilket inte är tillräckligt, framför allt eftersom det är sjukdomar är vad som orsakar flest bestående skador hos barn.

Den kommunala försäkringen gäller även bara från det att ditt barn börjar gå i skolan och täcker inte heller några skador som inträffar under fritiden. En barnförsäkring täcker både sjukdom och olycksfall dygnet runt och från det att du tecknat den.